aji rajah kalacakra

Doa / Rapal / Mantra Ajian Rajah Kalacakra

Niat ingsun angecakaken kakiyatan aji rajah kalacakra

Manunggaling pusering bumi lan punjering sang bagaskara

Ingkang tumitis angrasuk ing raganingsun

Ingkang tumetes rumembes ing sukma sejatiningsun

Ambabar kakiyatan nur sejati.

Nur Ilahi